Search
  • Rebecca Pui

Registry of Entities / Units | Registrul enităților/unităților de cult

Updated: May 9, 2019EN


We hereby notify you that our Foundation has been registered with the ANAF Registry of Entities / Units, in accordance with Order No.819 of 19.03.2019, published in the Official Gazette of Romania, Part I, no.223 of 22.03.2019. Since 19.04.2019, it is eligible to receive sponsorship deducted from the corporate income tax or income tax of 20%, as well as 3.5% of the income tax on individuals.


Enrollment in this new Registry is proof of the fact that the Vis de Copil Foundation fulfills the legal requirements:


a) carries out activity in the field for which it was established;

b) has fulfilled all tax declaratory obligations provided by law;

c) has no outstanding tax liabilities to the consolidated general budget;

d) submitted the annual financial statements, provided by the law;

e) has not been declared inactive, according to art. 92 of the Fiscal Procedure Code;


This can be check here.

Note: the site is available only in Romania.


RO


Vă anunțăm că Fundația noastră a fost înscrisă în Registrul enităților/unităților de cult la ANAF, conform ordinului nr.819 din 19.03.2019, publicat in Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.223/22.03.2019. Din 19.04.2019, fiind așadar eligibilă pentru a primi sponsorizări ce se deduc în limita a 20% din impozitul pe profit sau pe venit ale persoanelor juridice, precum și contribuții 3,5% din impozitul pe venit al persoanelor fizice.


Înscrierea în acest nou Registru este o dovadă a faptului că Fundația Vis de Copil îndeplinește condițiile legale:


a) desfăşoară activitate în domeniul pentru care a fost constituită;

b) şi-a îndeplinit toate obligaţiile fiscale declarative prevăzute de lege;

c) nu are obligaţii fiscale restante la bugetul general consolidate;

d) a depus situaţiile financiare anuale, prevăzute de lege;

e) nu a fost declarată inactivă, potrivit art. 92 din Codul de procedură fiscal;


Verificarea se poate face aici.32 views0 comments

Recent Posts

See All